Czasy okrążeń

25-26 Lipca, 10:00 – 18:00

DAY 1 - PART 1, A1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Łukasz Ł. 01:49.651 6 6 01:49.651
2 Natalia K. 01:58.311 6 7 01:59.707
3 Arkadiusz M. 01:49.545 6 6 01:49.545
4 Paweł G. 01:47.771 6 8 01:50.252
5 Michał W. 01:52.547 2 4 01:55.083
6 Dominik P. 01:51.227 5 6 01:53.159
7 Kevin D. 01:54.760 8 8 01:54.760
8 Piotr C. 01:54.211 7 7 01:54.211
9 Jarosław K. 01:56.175 6 6 01:56.175
10 Jan D. 02:06.588 3 5 04:37.446
11 Dariusz S. 02:03.829 6 7 02:04.031
12 Robert S. 01:51.214 4 4 01:51.214
13 Marek J. 01:49.508 4 6 01:50.192
14 Andrzej M. 01:46.264 7 7 01:46.264
15 Anna G. 01:56.119 4 4 01:56.119
16 Karol M. 01:48.598 3 4 01:49.879
17 Audrius M. 01:54.155 5 6 01:55.778
18 Dennis H. 01:48.094 5 7 01:48.385
19 Krappig O. 01:46.789 6 6 01:46.789
20 Mantas Š. 01:50.482 4 5 01:51.369
21 Galusinski K. 01:51.506 6 6 01:51.506
22 Kryspin D. 01:51.580 3 4 01:52.707
23 Dawid S. 01:52.163 4 5 01:52.249
24 Paweł P. 01:48.724 5 5 01:48.724
25 Michał K. 01:48.879 4 4 01:48.879
26 Michael S. 01:50.361 4 4 01:50.361

DAY 1 - PART 1, A2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Łukasz Ł. 01:48.036 4 6 01:48.561
2 Natalia K. 01:55.593 3 5 01:59.269
3 Arkadiusz M. 01:46.570 5 5 01:46.570
4 Paweł G. 01:46.238 7 7 01:46.238
5 Michał W. 01:45.953 7 9 01:52.187
6 Dominik P. 01:49.687 6 6 01:49.687
7 Kevin D. 01:48.961 9 9 01:48.961
8 Piotr C. 01:52.386 5 8 01:54.036
9 Jarosław K. 01:51.402 8 8 01:51.402
10 Jan D. 01:50.738 9 9 01:50.738
11 Dariusz S. 01:54.436 8 8 01:54.436
12 Robert S. 01:46.582 2 8 01:47.445
13 Marek J. 01:47.964 8 9 01:49.821
14 Andrzej M. 01:42.897 4 9 01:43.704
15 Anna G. 01:52.926 4 4 01:52.926
16 Karol M. 01:45.973 3 9 01:46.490
17 Audrius M. 01:48.970 6 7 01:49.736
18 Dennis H. 01:46.650 4 9 01:47.777
19 Krappig O. 01:45.285 4 6 01:45.301
20 Mantas Š. 01:47.530 3 9 01:49.302
21 Galusinski K. 01:48.180 6 8 01:53.691
22 Kryspin D. 01:48.338 5 5 01:48.338
23 Dawid S. 01:49.924 2 5 01:50.116
24 Paweł P. 01:45.564 10 10 01:45.564
25 Michał K. 01:44.545 10 10 01:44.545
26 Michael S. 01:49.275 2 3 01:51.420
27 Igor S. 01:53.073 4 5 01:55.101
28 Piotr M. 01:46.417 5 9 01:46.963
29 Scherff M. 01:47.333 4 9 01:47.354
30 Sylwester B. 01:48.685 7 8 01:48.842
31 Damian P. 01:52.259 6 8 01:54.618
32 Robertas Z. 01:54.721 7 7 01:54.721
33 Damian D. 01:50.622 6 6 01:50.622

DAY 1 - PART 1, A3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Łukasz Ł. 01:56.213 2 4 01:56.999
2 Natalia K. 01:48.682 5 7 01:49.140
3 Arkadiusz M. 01:47.128 1 2 01:50.892
4 Paweł G. 01:47.331 3 6 01:48.608
5 Kevin D. 01:50.237 5 6 01:51.371
6 Piotr C. 01:52.759 2 6 01:58.312
7 Jarosław K. 01:51.510 6 7 01:52.068
8 Jan D. 01:48.919 8 8 01:48.919
9 Dariusz S. 01:53.157 1 2 01:53.436
10 Robert S. 01:45.624 6 6 01:45.624
11 Marek J. 01:48.397 6 7 01:49.791
12 Andrzej M. 01:44.016 8 8 01:44.016
13 Anna G. 01:50.873 2 3 01:51.741
14 Karol M. 01:48.994 3 4 01:49.213
15 Audrius M. 01:47.641 5 6 01:51.430
16 Dennis H. 01:46.133 7 7 01:46.133
17 Krappig O. 01:44.737 4 8 01:45.169
18 Mantas Š. 01:46.496 5 6 01:48.824
19 Galusinski K. 01:46.825 5 7 01:46.958
20 Kryspin D. 01:48.649 3 5 05:28.989
21 Dawid S. 01:47.407 6 6 01:47.407
22 Paweł P. 01:46.947 7 7 01:46.947
23 Michał K. 01:44.644 7 8 01:46.510
24 Michael S. 01:49.369 5 5 01:49.369
25 Igor S. 01:48.665 6 7 01:54.726
26 Piotr M. 01:44.518 7 8 01:45.844
27 Scherff M. 01:44.787 4 8 01:46.331
28 Sylwester B. 01:46.579 6 8 01:47.166
29 Damian P. 01:50.689 6 7 01:52.314
30 Robertas Z. 01:53.513 5 7 01:54.379
31 Damian D. 01:48.939 3 8 01:49.770
32 Mateusz C. 01:48.578 3 7 01:49.222
33 Grzegorz H. 01:40.623 4 6 01:50.461

DAY 1 - PART 1, B1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Przemyslaw Z. 02:00.580 5 7 02:01.608
2 Marcin K. 01:55.183 5 6 01:56.874
3 Karol S. 01:55.293 6 8 01:55.428
4 Jacek W. 02:02.374 7 7 02:02.374
5 Björn K. 01:55.536 7 7 01:55.536
6 Rafal J. 02:03.392 5 5 02:03.392
7 Ralf K. 01:55.427 7 7 01:55.427
8 Andreas D. 01:58.642 7 7 01:58.642
9 Wojciech K. 02:06.618 6 7 02:06.646
10 Bartosz G. 02:03.020 7 7 02:03.020
11 Jakub M. 01:55.511 7 7 01:55.511
12 Nikodem S. 01:54.606 6 6 01:54.606
13 Bartosz M. 02:00.492 6 7 02:02.479
14 Kamil K. 01:56.694 3 7 01:58.619
15 Martin S. 01:57.274 7 7 01:57.274
16 Zbigniew S. 01:54.818 4 6 01:55.787
17 Mikołaj B. 02:03.419 3 3 02:03.419
18 Christian G. 01:54.488 6 6 01:54.488
19 Mateusz T. 01:56.250 6 6 01:56.250
20 Marek Z. 02:08.000 5 5 02:08.000
21 Mateusz M. 02:07.514 3 4 02:07.553
22 Maciej C. 01:57.167 2 2 01:57.167
23 Bartłomiej O. 02:29.506 3 4 02:31.837
24 Jarosław H. 01:56.864 4 4 01:56.864
25 Daniel S. 01:54.718 5 5 01:54.718
26 Grzegorz J. 01:57.194 5 5 01:57.194
27 Przemysław M. 02:02.926 2 2 02:02.926
28 Szymon W. 01:51.813 3 4 01:55.347
29 Patryk Z. 02:00.226 3 4 02:00.280
30 Martin G. 01:58.059 3 3 01:58.059
31 Patyk S. 01:55.886 3 3 01:55.886
32 Piotr Ł. 02:03.048 3 3 02:03.048
33 Patryk K. 01:56.287 2 2 01:56.287

DAY 1 - PART 1, B2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Paweł K. 01:43.921 1 8 01:58.464
2 Przemyslaw Z. 01:55.622 8 8 01:55.622
3 Marcin K. 01:47.888 1 6 01:53.556
4 Karol S. 01:52.877 4 7 01:53.039
5 Jacek W. 01:57.999 1 8 02:03.055
6 Björn K. 01:51.387 5 5 01:51.387
7 Rafal J. 01:55.824 1 8 02:03.137
8 Ralf K. 01:52.123 2 8 01:52.545
9 Andreas D. 01:53.077 8 9 01:58.831
10 Wojciech K. 01:56.605 6 6 01:56.605
11 Bartosz G. 01:56.719 1 8 02:03.517
12 Jakub M. 01:52.336 7 7 01:52.336
13 Nikodem S. 01:54.974 4 5 01:57.103
14 Bartosz M. 01:57.373 8 8 01:57.373
15 Kamil K. 01:47.629 1 7 01:54.721
16 Martin S. 01:52.918 5 7 01:54.975
17 Zbigniew S. 01:53.762 5 6 01:55.451
18 Mikołaj B. 02:01.131 5 6 02:08.638
19 Christian G. 01:52.172 6 8 01:52.674
20 Mateusz T. 01:53.102 8 8 01:53.102
21 Marek Z. 02:02.173 7 7 02:02.173
22 Mateusz M. 02:03.276 8 8 02:03.276
23 Maciej C. 01:49.894 5 5 01:49.894
24 Jarosław H. 01:54.919 2 5 02:00.658
25 Daniel S. 01:52.857 5 6 01:54.009
26 Grzegorz J. 01:49.970 5 6 01:51.396
27 Szymon W. 01:49.641 8 8 01:49.641
28 Patryk Z. 01:55.095 2 4 01:58.804
29 Przemysław M. 01:53.594 7 8 01:54.350
30 Martin G. 01:55.188 5 7 01:56.085
31 Patyk S. 01:53.315 5 5 01:53.315
32 Piotr Ł. 01:56.383 8 8 01:56.383
33 Patryk K. 01:50.851 6 6 01:50.851
34 Tymon B. 01:55.605 7 8 01:57.218
35 Sławek L. 02:06.626 7 7 02:06.626
36 Mateusz C. 02:05.838 5 5 02:05.838
37 Marcel B. 01:54.053 6 8 01:54.993
38 Michal K. 02:03.525 4 4 02:03.525
39 Tomasz K. 01:56.057 5 6 01:57.423

DAY 1 - PART 1, B3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Paweł K. 01:57.350 2 4 01:58.219
2 Przemyslaw Z. 01:53.646 4 4 01:53.646
3 Marcin K. 01:51.308 2 4 01:51.564
4 Karol S. 01:53.753 3 3 01:53.753
5 Jacek W. 01:59.686 4 4 01:59.686
6 Björn K. 01:51.672 2 4 01:53.124
7 Rafal J. 02:00.165 2 3 02:00.938
8 Ralf K. 01:51.596 3 4 01:54.305
9 Andreas D. 01:52.161 4 4 01:52.161
10 Wojciech K. 02:05.179 1 1 02:05.179
11 Bartosz G. 01:59.635 4 4 01:59.635
12 Jakub M. 01:53.325 3 3 01:53.325
13 Nikodem S. 01:52.688 2 4 01:54.080
14 Bartosz M. 01:57.981 3 3 01:57.981
15 Kamil K. 01:51.280 4 4 01:51.280
16 Martin S. 01:55.795 1 3 02:02.700
17 Zbigniew S. 01:54.346 3 4 01:55.008
18 Christian G. 01:51.980 1 3 01:53.199
19 Mateusz T. 01:52.021 4 4 01:52.021
20 Marek Z. 02:03.830 3 3 02:03.830
21 Mateusz M. 02:02.104 4 4 02:02.104
22 Maciej C. 01:50.042 2 4 01:51.499
23 Jarosław H. 01:53.626 1 3 01:54.058
24 Daniel S. 01:51.759 4 4 01:51.759
25 Grzegorz J. 01:53.941 2 3 01:56.192
26 Szymon W. 01:51.594 3 4 01:54.981
27 Patryk Z. 01:55.043 2 3 01:55.506
28 Martin G. 01:51.443 4 4 01:51.443
29 Patyk S. 01:53.321 2 2 01:53.321
30 Piotr Ł. 01:56.499 3 3 01:56.499
31 Patryk K. 01:53.415 2 4 01:54.711
32 Tymon B. 01:55.695 2 4 01:55.827
33 Sławek L. 01:56.950 2 4 01:57.332
34 Mateusz C. 02:01.624 3 3 02:01.624
35 Marcel B. 01:52.342 3 4 01:54.268
36 Michal K. 02:03.506 3 3 02:03.506
37 Tomasz K. 01:56.865 4 4 01:56.865

DAY 1 - PART 1, C1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz Ś. 02:03.075 7 7 02:03.075
2 Bartosz B. 02:04.212 6 7 02:05.439
3 Rafał M. 02:17.657 3 6 02:21.784
4 Kamil M. 02:15.780 6 7 02:15.978
5 Szymon G. 02:13.445 7 7 02:13.445
6 Grzegorz G. 02:10.941 6 7 02:12.343
7 Tobiasz M. 02:07.333 6 7 02:10.042
8 Piotr M. 02:20.488 6 6 02:20.488
9 Łukasz J. 02:02.574 6 7 02:05.337
10 Dariusz M. 02:02.708 6 7 02:02.926
11 Alexander T. 02:00.972 3 6 02:04.450
12 Michał P. 02:04.679 5 6 02:06.063
13 Roman M. 02:08.645 3 4 04:14.381
14 Patryk K. 02:08.013 5 6 02:12.477
15 Paweł K. 01:59.618 6 6 01:59.618
16 Paweł G. 02:10.397 5 5 02:10.397
17 Mateusz M. 01:58.932 6 6 01:58.932
18 Kamil S. 02:15.902 5 5 02:15.902
19 Marcin W. 02:18.244 5 5 02:18.244
20 Konrad J. 02:12.189 5 5 02:12.189
21 Stanisław C. 02:19.172 4 5 02:19.338
22 Ascol S. 02:12.870 4 4 02:12.870
23 Stadler M. 02:10.533 3 4 02:10.885
24 Zbigniew F. 02:06.284 4 4 02:06.284
25 Michał G. 02:18.211 4 4 02:18.211
26 Jacek P. 02:06.318 4 4 02:06.318
27 Marcin S. 02:10.491 3 5 02:11.739
28 Cezary W. 02:07.494 4 4 02:07.494
29 Dawid K. 02:08.667 3 3 02:08.667
30 Michał P. 02:12.192 3 3 02:12.192
31 Tomasz W. 02:01.196 3 3 02:01.196
32 Borys R. 02:05.204 3 3 02:05.204
33 Karol S. 01:57.523 2 3 02:00.520
34 Mikołaj M. 02:12.538 2 2 02:12.538
35 Piotr D. 02:04.270 2 2 02:04.270
36 Anita D. 02:15.619 2 2 02:15.619
37 Łukasz D. 02:07.170 2 2 02:07.170

DAY 1 - PART 1, C2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz Ś. 01:57.366 6 8 01:58.088
2 Bartosz B. 02:00.460 8 8 02:00.460
3 Rafał M. 02:05.706 4 6 02:10.514
4 Kamil M. 02:10.111 7 7 02:10.111
5 Szymon G. 02:03.908 4 6 03:11.280
6 Grzegorz G. 02:08.011 4 7 02:09.862
7 Tobiasz M. 01:58.062 7 7 01:58.062
8 Łukasz J. 01:58.312 7 8 01:59.184
9 Dariusz M. 01:59.240 4 7 01:59.633
10 Alexander T. 01:54.627 6 7 02:00.312
11 Michał P. 02:01.201 8 8 02:01.201
12 Roman M. 02:05.232 8 8 02:05.232
13 Paweł G. 02:06.815 6 7 02:08.092
14 Mateusz M. 01:55.914 8 8 01:55.914
15 Kamil S. 02:11.612 5 6 02:14.577
16 Marcin W. 02:06.429 5 7 02:07.064
17 Konrad J. 02:07.474 6 6 02:07.474
18 Stanisław C. 02:12.197 6 6 02:12.197
19 Ascol S. 02:07.983 3 7 02:10.369
20 Stadler M. 02:04.501 4 7 02:05.875
21 Zbigniew F. 02:00.880 6 8 02:00.988
22 Michał G. 02:07.201 7 7 02:07.201
23 Jacek P. 02:00.543 4 7 02:01.715
24 Marcin S. 02:00.964 5 7 02:04.101
25 Cezary W. 02:01.858 8 8 02:01.858
26 Dawid K. 01:56.967 6 7 02:00.488
27 Michał P. 02:00.699 6 8 02:02.301
28 Tomasz W. 01:53.959 7 8 01:55.364
29 Borys R. 02:02.107 4 6 02:07.551
30 Karol S. 01:48.024 6 8 01:49.189
31 Mikołaj M. 02:01.347 7 8 02:01.668
32 Piotr D. 01:57.335 5 6 02:00.034
33 Anita D. 02:12.779 4 6 02:13.122
34 Łukasz D. 01:57.806 7 7 01:57.806
35 Bartłomiej O. 02:18.003 6 6 02:18.003
36 Rafał S. 02:00.083 8 8 02:00.083
37 Marcin B. 02:05.935 6 7 02:08.073
38 Wojciech P. 02:01.995 3 3 02:01.995

DAY 1 - PART 1, C3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz Ś. 01:56.731 3 7 02:00.534
2 Bartosz B. 02:00.971 5 7 02:01.223
3 Rafał M. 02:01.932 5 6 02:05.985
4 Kamil M. 02:07.935 4 6 02:08.186
5 Szymon G. 02:02.230 5 6 02:03.864
6 Grzegorz G. 02:04.106 4 6 02:04.935
7 Tobiasz M. 01:56.131 5 6 01:56.885
8 Piotr M. 02:19.216 2 6 02:23.458
9 Łukasz J. 01:57.079 7 7 01:57.079
10 Dariusz M. 01:59.223 2 4 02:31.441
11 Alexander T. 02:00.931 3 4 03:58.675
12 Michał P. 01:55.737 3 7 01:59.929
13 Roman M. 02:04.209 5 6 02:04.218
14 Paweł G. 02:04.424 6 6 02:04.424
15 Mateusz M. 01:53.442 6 7 01:53.917
16 Kamil S. 02:11.200 6 6 02:11.200
17 Marcin W. 02:05.280 5 5 02:05.280
18 Konrad J. 02:04.623 4 6 02:06.474
19 Stanisław C. 02:10.948 6 6 02:10.948
20 Ascol S. 02:05.104 2 6 02:05.348
21 Stadler M. 02:04.972 6 6 02:04.972
22 Zbigniew F. 02:00.710 4 6 02:00.969
23 Michał G. 02:04.067 3 7 02:04.529
24 Jacek P. 02:03.912 7 7 02:03.912
25 Marcin S. 01:59.930 6 6 01:59.930
26 Cezary W. 02:00.486 5 7 02:00.604
27 Dawid K. 01:57.556 7 7 01:57.556
28 Michał P. 01:59.605 7 7 01:59.605
29 Tomasz W. 01:51.189 2 6 01:54.635
30 Borys R. 02:00.379 7 7 02:00.379
31 Karol S. 01:48.902 3 6 01:52.266
32 Mikołaj M. 01:58.552 3 7 01:59.121
33 Piotr D. 02:01.098 2 4 02:01.174
34 Anita D. 02:07.175 4 6 02:08.115
35 Łukasz D. 01:58.052 4 6 01:58.809
36 Bartłomiej O. 02:12.168 6 6 02:12.168
37 Rafał S. 01:56.789 3 6 02:00.692
38 Marcin B. 02:03.223 2 2 02:03.223
39 Wojciech P. 01:59.842 2 7 02:04.592
40 Romuald S. 02:11.226 3 3 02:11.226

DAY 1 - PART 1, D1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Damian J. 02:05.114 7 7 02:05.114
2 Jakub O. 02:08.666 7 7 02:08.666
3 Bartłomiej O. 02:27.612 5 6 02:27.774
4 Zdzisław Ł. 02:25.620 6 6 02:25.620
5 Łukasz G. 02:16.220 3 5 02:17.942
6 Marcin D. 02:25.272 3 6 02:31.673
7 Darius G. 02:11.925 5 6 02:21.137
8 Anna W. 02:57.958 4 4 02:57.958
9 Rafał S. 02:12.087 3 6 02:17.645
10 Patryk B. 02:27.916 5 5 02:27.916
11 Michał B. 02:08.837 5 7 02:09.076
12 Piotr G. 02:24.644 5 5 02:24.644
13 Paweł F. 02:29.509 2 6 02:32.379
14 Piotr W. 02:07.666 5 5 02:07.666
15 Konrad M. 02:23.401 5 5 02:23.401
16 Łukasz B. 02:17.468 5 5 02:17.468
17 Zygmunt R. 02:16.185 4 5 02:17.447
18 Grieger T. 02:35.661 4 4 02:35.661
19 Andrzej S. 02:15.386 4 4 02:15.386
20 Kamil S. 02:22.276 3 4 02:22.925
21 Krzysztof M. 02:05.426 4 4 02:05.426
22 Dariusz P. 02:17.942 4 4 02:17.942
23 Yusuf K. 02:02.227 4 4 02:02.227
24 Tomasz B. 02:09.612 4 4 02:09.612
25 Brandenburg V. 02:38.458 2 3 02:39.539
26 Jakub C. 02:11.196 2 3 02:11.666
27 Patryk D. 02:20.585 3 3 02:20.585
28 Paweł S. 02:14.854 3 3 02:14.854
29 Andreas V. 02:09.634 2 2 02:09.634
30 Piotr S. 02:06.656 2 2 02:06.656
31 Faris N. 02:17.892 2 2 02:17.892
32 Krzysztof W. 02:08.284 2 2 02:08.284
33 Krappig M. 02:35.023 1 1 02:35.023
34 Dariusz N. 02:26.608 1 1 02:26.608

DAY 1 - PART 1, D2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Damian J. 01:59.575 5 7 02:00.723
2 Jakub O. 02:00.510 6 8 02:02.275
3 Bartłomiej O. 02:14.752 7 7 02:14.752
4 Zdzisław Ł. 02:20.881 6 6 02:20.881
5 Łukasz G. 02:06.550 6 7 02:11.356
6 Marcin D. 02:12.316 6 6 02:12.316
7 Darius G. 02:01.653 7 7 02:01.653
8 Anna W. 02:56.888 5 5 02:56.888
9 Rafał S. 02:00.848 7 8 02:01.634
10 Michał B. 02:02.399 8 8 02:02.399
11 Piotr G. 02:13.650 4 4 02:13.650
12 Paweł F. 02:06.059 7 7 02:06.059
13 Piotr W. 02:01.152 8 8 02:01.152
14 Konrad M. 02:20.083 5 6 02:22.229
15 Łukasz B. 02:07.729 7 7 02:07.729
16 Zygmunt R. 02:03.243 6 6 02:03.243
17 Grieger T. 02:23.576 6 6 02:23.576
18 Andrzej S. 02:10.031 6 7 02:11.282
19 Kamil S. 02:07.284 7 7 02:07.284
20 Krzysztof M. 01:55.851 8 8 01:55.851
21 Dariusz P. 02:08.816 7 7 02:08.816
22 Yusuf K. 01:54.630 1 8 02:02.187
23 Tomasz B. 01:59.863 5 7 02:10.380
24 Brandenburg V. 02:18.563 7 7 02:18.563
25 Jakub C. 02:05.237 4 5 05:16.477
26 Patryk D. 02:05.950 7 7 02:05.950
27 Paweł S. 02:04.662 1 7 02:17.574
28 Andreas V. 02:00.772 6 7 02:03.710
29 Piotr S. 02:05.464 4 7 02:07.593
30 Faris N. 02:04.143 6 7 02:04.154
31 Krzysztof W. 01:59.754 5 7 02:04.109
32 Krappig M. 02:04.985 5 7 02:08.049
33 Dariusz N. 02:07.746 7 7 02:07.746
34 Scherff C. 02:18.606 6 6 02:18.606
35 Jakub M. 02:19.517 7 7 02:19.517
36 Patryk K. 02:02.775 6 7 02:05.134
37 Tomasz B. 02:13.262 4 4 02:13.262

DAY 1 - PART 1, D3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Damian J. 01:59.696 3 7 02:02.702
2 Jakub O. 01:59.078 4 8 01:59.841
3 Bartłomiej O. 02:13.642 5 7 02:14.850
4 Zdzisław Ł. 02:18.968 6 6 02:18.968
5 Łukasz G. 02:00.027 5 7 02:02.477
6 Marcin D. 02:06.147 6 7 02:11.902
7 Darius G. 02:01.489 7 7 02:01.489
8 Rafał S. 01:55.780 6 7 01:56.136
9 Patryk B. 02:11.806 5 7 02:16.046
10 Michał B. 02:01.192 3 8 02:01.289
11 Piotr G. 02:12.434 7 7 02:12.434
12 Paweł F. 02:06.518 6 7 02:12.176
13 Piotr W. 01:59.077 8 8 01:59.077
14 Konrad M. 02:14.448 6 7 02:17.197
15 Łukasz B. 02:10.061 6 7 02:11.017
16 Zygmunt R. 02:00.912 7 7 02:00.912
17 Grieger T. 02:17.302 5 6 02:21.586
18 Andrzej S. 02:06.244 7 7 02:06.244
19 Kamil S. 02:04.798 7 7 02:04.798
20 Krzysztof M. 01:56.140 3 6 02:17.987
21 Yusuf K. 01:56.404 8 8 01:56.404
22 Tomasz B. 01:56.748 2 6 02:05.781
23 Brandenburg V. 02:18.211 6 6 02:18.211
24 Jakub C. 02:05.429 6 6 02:05.429
25 Patryk D. 02:01.753 8 8 02:01.753
26 Paweł S. 02:07.126 5 7 02:10.879
27 Andreas V. 01:55.850 7 7 01:55.850
28 Piotr S. 02:03.087 7 7 02:03.087
29 Faris N. 02:02.022 5 7 02:02.245
30 Krzysztof W. 02:03.296 6 6 02:03.296
31 Krappig M. 02:01.849 6 7 02:02.078
32 Dariusz N. 02:05.472 6 7 02:06.989
33 Scherff C. 02:14.648 4 6 02:16.918
34 Jakub M. 02:15.177 5 7 02:17.884
35 Patryk K. 01:59.461 2 8 02:00.299
36 Tomasz B. 02:06.572 2 6 02:14.478
37 Marco B. 02:04.509 2 2 02:04.509
38 Hubert C. 02:17.286 7 7 02:17.286
39 Krzysztof Ł. 02:26.681 6 6 02:26.681

DAY 1 - PART 2, A4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz W. 01:49.092 4 5 01:49.408
2 Karol S. 01:48.332 3 6 01:49.704
3 Maciej C. 01:48.523 6 6 01:48.523
4 Grzegorz J. 01:52.392 3 3 01:52.392
5 Szymon W. 01:48.244 5 7 01:48.866
6 Patryk K. 01:52.016 4 5 01:53.230
7 Łukasz Ł. 01:47.453 5 8 01:47.611
8 Natalia K. 01:53.480 4 6 01:55.799
9 Arkadiusz M. 01:47.461 1 4 01:49.143
10 Paweł G. 01:46.311 3 5 01:46.994
11 Dominik P. 01:51.379 3 4 01:55.233
12 Kevin D. 01:49.986 4 8 01:50.738
13 Jan D. 01:47.956 6 8 01:49.593
14 Robert S. 01:45.523 5 5 01:45.523
15 Marek J. 01:47.836 6 6 01:47.836
16 Andrzej M. 01:43.709 3 4 01:44.293
17 Anna G. 01:52.731 1 2 01:54.026
18 Karol M. 01:48.089 2 8 01:49.228
19 Audrius M. 01:48.205 6 7 01:48.497
20 Dennis H. 01:45.743 6 7 01:49.220
21 Krappig O. 01:44.131 8 8 01:44.131
22 Mantas Š. 01:46.828 4 6 01:57.895
23 Galusinski K. 01:47.341 3 8 01:48.154
24 Kryspin D. 01:49.460 6 6 01:49.460
25 Dawid S. 01:47.502 5 7 01:49.954
26 Paweł P. 01:45.511 6 7 01:48.358
27 Michał K. 01:44.317 7 8 01:44.637
28 Igor S. 01:48.503 3 8 01:52.179
29 Piotr M. 01:44.184 7 9 01:45.086
30 Scherff M. 01:45.327 6 8 01:47.876
31 Sylwester B. 01:46.033 8 8 01:46.033
32 Damian P. 01:48.868 4 8 01:50.458
33 Damian D. 01:50.610 6 8 01:51.081
34 Mateusz C. 01:46.790 8 8 01:46.790
35 Grzegorz H. 01:40.764 4 8 01:41.503

DAY 1 - PART 2, A5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz W. 01:50.156 1 3 01:50.847
2 Karol S. 01:46.734 5 6 01:46.919
3 Grzegorz J. 01:51.418 5 5 01:51.418
4 Szymon W. 01:47.540 5 7 01:49.569
5 Patryk K. 01:52.527 2 3 01:52.711
6 Łukasz Ł. 01:48.509 4 5 01:48.514
7 Natalia K. 01:51.441 7 7 01:51.441
8 Arkadiusz M. 01:48.115 2 4 01:48.382
9 Paweł G. 01:45.668 6 6 01:45.668
10 Michał W. 01:50.425 3 3 01:50.425
11 Dominik P. 01:49.037 4 4 01:49.037
12 Kevin D. 01:48.698 6 6 01:48.698
13 Jan D. 01:47.705 4 8 01:48.038
14 Robert S. 01:46.099 2 5 01:46.784
15 Marek J. 01:47.541 3 6 04:15.948
16 Anna G. 01:52.738 3 4 01:53.316
17 Karol M. 01:51.198 4 5 01:52.585
18 Audrius M. 01:48.092 6 6 01:48.092
19 Dennis H. 01:45.605 2 5 01:46.233
20 Krappig O. 01:43.499 6 7 01:44.132
21 Mantas Š. 01:48.261 4 4 01:48.261
22 Galusinski K. 01:46.409 5 5 01:46.409
23 Kryspin D. 01:48.162 3 4 01:48.699
24 Dawid S. 01:47.564 4 7 01:48.700
25 Paweł P. 01:44.184 5 8 01:46.847
26 Michał K. 01:43.753 4 6 01:47.193
27 Michael S. 01:49.845 5 5 01:49.845
28 Igor S. 01:49.255 3 6 01:49.876
29 Piotr M. 01:43.929 5 5 01:43.929
30 Scherff M. 01:45.288 4 7 01:48.377
31 Sylwester B. 01:46.670 6 7 01:47.392
32 Damian P. 01:49.743 6 8 01:50.148
33 Mateusz C. 01:46.468 6 7 01:46.678
34 Grzegorz H. 01:41.034 9 9 01:41.034

DAY 1 - PART 2, A6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz W. 01:49.659 2 6 01:51.310
2 Karol S. 01:46.276 3 8 01:47.220
3 Patryk K. 01:54.893 2 3 01:55.435
4 Łukasz Ł. 01:51.762 4 5 01:52.500
5 Natalia K. 01:46.514 6 6 01:46.514
6 Paweł G. 01:45.227 7 7 01:45.227
7 Michał W. 01:48.991 3 3 01:48.991
8 Dominik P. 01:50.409 4 6 01:51.918
9 Kevin D. 01:46.272 7 7 01:46.272
10 Jan D. 01:46.750 4 7 01:47.841
11 Robert S. 01:44.959 5 5 01:44.959
12 Marek J. 01:47.527 6 6 01:47.527
13 Karol M. 01:46.178 5 7 01:46.887
14 Dennis H. 01:45.422 3 4 01:46.754
15 Galusinski K. 01:45.706 4 6 01:46.833
16 Kryspin D. 01:48.603 4 5 01:48.991
17 Dawid S. 01:53.871 1 2 01:55.145
18 Paweł P. 01:44.406 7 9 01:45.095
19 Michał K. 01:43.963 6 8 01:44.797
20 Igor S. 01:47.942 1 7 01:49.439
21 Piotr M. 01:43.833 9 9 01:43.833
22 Sylwester B. 01:45.312 8 8 01:45.312
23 Damian P. 01:49.066 3 8 01:52.403
24 Damian D. 01:50.195 3 7 01:50.658
25 Mateusz C. 01:47.620 2 4 01:48.587
26 Grzegorz H. 01:39.420 3 9 01:40.382

DAY 1 - PART 2, B4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rafał S. 01:53.864 8 8 01:53.864
2 Piotr G. 01:55.451 1 4 01:56.808
3 Krzysztof M. 01:51.077 8 8 01:51.077
4 Yusuf K. 01:57.206 4 4 01:57.206
5 Tomasz B. 01:56.287 3 4 01:57.318
6 Andreas V. 01:57.844 7 7 01:57.844
7 Tomasz Ś. 01:58.258 5 7 02:00.060
8 Tobiasz M. 01:55.868 7 7 01:55.868
9 Alexander T. 01:54.328 4 5 01:58.679
10 Michał P. 01:57.401 8 8 01:57.401
11 Paweł K. 01:54.975 5 7 01:57.496
12 Mateusz M. 01:53.395 3 5 01:54.009
13 Przemyslaw Z. 01:51.441 7 8 01:54.196
14 Marcin K. 01:52.322 1 3 01:53.557
15 Karol S. 01:53.207 4 5 01:54.334
16 Björn K. 01:50.099 6 8 01:51.845
17 Ralf K. 01:50.101 6 8 01:50.614
18 Andreas D. 01:49.526 6 7 01:51.354
19 Wojciech K. 01:52.845 5 8 01:53.122
20 Jakub M. 01:52.592 3 3 01:52.592
21 Nikodem S. 01:51.819 4 4 01:51.819
22 Kamil K. 01:51.596 5 8 01:56.656
23 Martin S. 01:50.660 5 7 01:54.820
24 Zbigniew S. 01:52.259 2 4 01:54.163
25 Christian G. 01:51.297 7 7 01:51.297
26 Mateusz T. 01:52.853 5 5 01:52.853
27 Jarosław H. 01:52.153 5 5 01:52.153
28 Daniel S. 01:50.491 6 7 01:51.721
29 Patryk Z. 02:00.191 1 1 02:00.191
30 Martin G. 01:51.763 3 7 01:52.357
31 Patyk S. 01:50.131 6 7 01:50.340
32 Piotr Ł. 01:54.849 7 7 01:54.849
33 Tymon B. 01:52.633 2 8 01:52.774
34 Piotr C. 01:54.137 2 7 02:00.161
35 Jarosław K. 01:50.621 7 8 01:50.805
36 Rafał S. 01:57.323 2 4 01:57.375
37 Marcel B. 01:49.763 7 8 01:54.259
38 Tomasz K. 01:56.855 3 4 01:57.369
39 Robertas Z. 01:52.639 4 4 01:52.639

DAY 1 - PART 2, B5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rafał S. 01:56.269 3 7 02:00.500
2 Yusuf K. 01:54.276 6 6 01:54.276
3 Tomasz B. 01:59.715 1 3 01:59.928
4 Andreas V. 01:58.293 5 5 01:58.293
5 Tobiasz M. 01:51.149 5 7 01:58.211
6 Alexander T. 01:53.485 3 7 01:54.750
7 Michał P. 01:55.970 3 7 01:58.606
8 Paweł K. 01:57.506 1 7 01:58.702
9 Mateusz M. 01:52.144 8 8 01:52.144
10 Przemyslaw Z. 01:50.531 4 8 01:52.511
11 Karol S. 01:50.708 3 6 01:51.234
12 Björn K. 01:48.737 7 8 01:49.641
13 Ralf K. 01:48.374 8 8 01:48.374
14 Wojciech K. 01:54.111 7 7 01:54.111
15 Jakub M. 01:50.595 2 3 01:51.320
16 Nikodem S. 01:50.230 3 6 01:50.513
17 Kamil K. 01:49.736 6 8 01:50.263
18 Martin S. 01:49.975 5 6 01:50.668
19 Zbigniew S. 01:52.228 5 6 01:53.316
20 Christian G. 01:52.102 2 7 01:54.611
21 Mateusz T. 01:54.993 5 5 01:54.993
22 Jarosław H. 01:51.298 3 4 01:51.516
23 Daniel S. 01:49.792 5 7 01:50.808
24 Patryk Z. 01:54.545 1 1 01:54.545
25 Martin G. 01:50.886 2 6 01:55.146
26 Patyk S. 01:52.700 3 4 04:41.139
27 Piotr Ł. 01:55.888 3 6 01:58.202
28 Tymon B. 01:50.761 6 8 01:51.647
29 Piotr C. 01:58.497 6 6 01:58.497
30 Jarosław K. 01:51.046 3 5 01:52.894
31 Rafał S. 01:55.422 4 4 01:55.422
32 Marcel B. 01:50.935 3 7 01:53.925
33 Tomasz K. 01:55.392 5 6 01:56.554
34 Robertas Z. 01:53.233 3 5 01:53.375

DAY 1 - PART 2, B6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rafał S. 01:53.218 4 4 01:53.218
2 Krzysztof M. 01:51.501 4 4 01:51.501
3 Yusuf K. 01:54.270 5 7 01:55.081
4 Andreas V. 01:57.664 5 5 01:57.664
5 Tomasz Ś. 01:54.939 3 6 01:56.203
6 Tobiasz M. 01:52.130 5 6 01:52.767
7 Alexander T. 01:51.948 4 6 01:53.505
8 Michał P. 01:55.157 6 7 01:57.014
9 Paweł K. 01:56.841 5 7 01:59.360
10 Mateusz M. 01:50.204 6 7 01:50.575
11 Przemyslaw Z. 01:51.465 2 5 01:51.696
12 Marcin K. 01:53.762 1 2 01:54.997
13 Karol S. 01:50.552 3 7 01:52.063
14 Björn K. 01:50.432 4 7 01:55.902
15 Ralf K. 01:50.684 2 6 01:55.514
16 Wojciech K. 01:52.428 4 4 01:52.428
17 Jakub M. 01:50.256 2 3 01:52.313
18 Nikodem S. 01:51.481 5 7 01:54.328
19 Kamil K. 01:49.495 4 7 01:49.781
20 Zbigniew S. 01:52.857 1 3 01:53.371
21 Christian G. 01:51.093 3 7 01:52.173
22 Jarosław H. 01:52.180 3 3 01:52.180
23 Daniel S. 01:51.450 3 5 01:51.874
24 Patryk Z. 01:53.273 2 6 01:54.006
25 Patyk S. 01:52.888 5 6 01:55.420
26 Piotr Ł. 01:52.285 5 5 01:52.285
27 Piotr C. 01:54.095 3 4 01:55.217
28 Jarosław K. 01:51.306 3 4 01:51.497
29 Rafał S. 01:57.466 4 4 01:57.466
30 Tomasz K. 01:55.131 6 7 01:55.575

DAY 1 - PART 2, C4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Damian J. 01:58.509 5 6 01:58.844
2 Jakub O. 01:58.845 3 6 01:59.628
3 Łukasz G. 01:59.011 5 6 01:59.946
4 Darius G. 01:59.816 6 7 02:02.896
5 Michał B. 02:01.378 6 6 02:01.378
6 Piotr W. 01:55.994 6 7 01:57.656
7 Patryk D. 02:00.012 5 7 02:00.113
8 Piotr S. 02:00.531 3 6 02:02.223
9 Faris N. 02:02.477 2 6 02:06.917
10 Krzysztof W. 01:58.705 4 6 02:01.275
11 Krappig M. 01:58.746 4 6 01:58.885
12 Bartosz B. 02:02.295 3 6 02:03.491
13 Rafał M. 02:01.423 3 4 02:14.250
14 Szymon G. 02:01.886 3 4 05:24.523
15 Łukasz J. 01:58.392 2 6 02:00.678
16 Dariusz M. 02:02.406 2 5 02:06.240
17 Zbigniew F. 01:56.675 6 6 01:56.675
18 Jacek P. 02:01.379 4 6 02:02.739
19 Marcin S. 01:59.467 3 6 02:00.474
20 Cezary W. 01:57.654 6 7 02:01.726
21 Dawid K. 01:56.991 7 7 01:56.991
22 Michał P. 02:00.034 4 6 02:01.298
23 Borys R. 02:01.820 3 4 02:05.090
24 Mikołaj M. 01:57.630 6 7 01:58.324
25 Piotr D. 01:58.314 5 6 01:59.146
26 Łukasz D. 01:57.780 3 3 01:57.780
27 Jacek W. 02:00.412 3 6 02:02.594
28 Bartosz G. 01:57.991 3 6 01:58.481
29 Marek Z. 02:02.843 5 6 02:04.673
30 Mateusz M. 02:01.241 5 7 02:03.437
31 Wojciech P. 01:57.207 3 3 01:57.207
32 Sławek L. 01:57.550 7 7 01:57.550
33 Michal K. 02:03.900 1 2 02:04.994

DAY 1 - PART 2, C5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Damian J. 01:54.650 6 6 01:54.650
2 Jakub O. 01:56.676 6 7 01:57.365
3 Łukasz G. 01:58.361 5 5 01:58.361
4 Darius G. 01:57.112 7 7 01:57.112
5 Michał B. 02:00.401 5 6 02:01.123
6 Piotr W. 01:56.340 7 7 01:56.340
7 Zygmunt R. 01:56.338 7 7 01:56.338
8 Patryk D. 02:00.122 2 4 02:01.069
9 Piotr S. 01:58.767 2 6 02:02.116
10 Faris N. 01:59.361 6 6 01:59.361
11 Krzysztof W. 01:59.322 2 4 02:09.989
12 Krappig M. 01:57.794 7 7 01:57.794
13 Bartosz B. 02:01.810 3 7 02:04.666
14 Rafał M. 02:04.232 2 4 02:23.114
15 Szymon G. 02:01.742 7 7 02:01.742
16 Łukasz J. 01:55.644 3 7 01:56.461
17 Patryk K. 02:00.148 2 7 02:04.794
18 Zbigniew F. 01:58.174 5 7 02:01.575
19 Jacek P. 02:02.541 4 7 02:02.728
20 Marcin S. 01:59.156 3 7 02:01.807
21 Cezary W. 02:00.923 1 3 02:01.001
22 Dawid K. 01:59.603 7 7 01:59.603
23 Michał P. 01:57.700 6 7 01:59.886
24 Borys R. 01:59.773 6 7 02:04.911
25 Piotr D. 01:56.185 5 6 01:57.944
26 Anita D. 02:07.921 7 7 02:07.921
27 Łukasz D. 01:56.979 3 5 01:58.351
28 Jacek W. 01:57.765 4 7 02:00.656
29 Rafal J. 02:08.986 1 1 02:08.986
30 Bartosz G. 01:57.651 4 6 04:35.439
31 Bartosz M. 01:57.814 7 7 01:57.814
32 Marek Z. 02:02.029 6 7 02:02.280
33 Mateusz M. 02:03.317 3 5 02:04.292
34 Wojciech P. 01:53.883 4 5 01:54.847
35 Sławek L. 01:56.519 4 7 01:57.722
36 Michal K. 02:01.688 5 5 02:01.688

DAY 1 - PART 2, C6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Damian J. 01:57.106 5 6 01:59.002
2 Jakub O. 01:56.433 4 5 02:04.879
3 Michał B. 02:00.653 5 6 02:01.418
4 Piotr W. 01:57.778 4 5 01:59.820
5 Zygmunt R. 01:58.546 3 3 01:58.546
6 Piotr S. 02:07.115 5 5 02:07.115
7 Faris N. 01:57.774 4 5 02:01.063
8 Krzysztof W. 01:57.558 6 6 01:57.558
9 Krappig M. 02:03.326 3 3 02:03.326
10 Bartosz B. 02:00.050 5 5 02:00.050
11 Rafał M. 02:03.632 1 2 02:05.151
12 Szymon G. 02:04.560 4 5 02:05.399
13 Łukasz J. 01:54.324 4 4 01:54.324
14 Patryk K. 01:56.999 1 4 01:58.872
15 Jacek P. 01:59.722 4 6 02:03.817
16 Marcin S. 01:58.911 5 5 01:58.911
17 Cezary W. 01:56.946 2 5 01:58.307
18 Dawid K. 02:01.411 3 5 02:02.775
19 Michał P. 02:01.691 3 5 02:04.489
20 Borys R. 02:01.406 4 5 02:02.042
21 Mikołaj M. 01:58.241 5 6 01:59.321
22 Piotr D. 01:56.886 5 5 01:56.886
23 Anita D. 02:08.663 4 5 02:12.810
24 Łukasz D. 01:57.130 3 5 01:57.420
25 Jacek W. 02:00.823 5 5 02:00.823
26 Rafal J. 02:05.520 1 3 02:06.506
27 Bartosz G. 02:00.021 4 5 02:06.226
28 Bartosz M. 01:55.433 6 6 01:55.433
29 Marek Z. 02:09.883 1 1 02:09.883
30 Mateusz M. 02:01.727 5 5 02:01.727
31 Wojciech P. 01:57.675 2 4 02:07.631
32 Sławek L. 01:55.279 4 6 01:55.956
33 Michal K. 01:55.850 5 5 01:55.850

DAY 1 - PART 2, D4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Bartłomiej O. 02:19.984 6 6 02:19.984
2 Marcin D. 02:11.274 6 6 02:11.274
3 Anna W. 03:04.435 1 3 03:06.480
4 Patryk B. 02:10.341 6 6 02:10.341
5 Piotr G. 02:10.329 4 5 02:10.662
6 Paweł F. 02:05.939 3 6 02:12.620
7 Konrad M. 02:18.056 3 4 02:20.741
8 Łukasz B. 02:12.444 4 6 02:20.825
9 Grieger T. 02:17.356 4 6 02:19.522
10 Andrzej S. 02:05.575 6 6 02:05.575
11 Kamil S. 02:03.617 7 7 02:03.617
12 Dariusz P. 02:10.794 2 6 02:12.998
13 Brandenburg V. 02:17.347 5 5 02:17.347
14 Paweł S. 02:11.810 5 5 02:11.810
15 Dariusz N. 02:13.185 3 3 02:13.185
16 Scherff C. 02:16.452 4 5 02:19.058
17 Jakub M. 02:19.603 5 6 02:21.675
18 Kamil M. 02:12.029 4 4 02:12.029
19 Grzegorz G. 02:11.227 3 6 02:18.126
20 Piotr M. 02:21.302 1 1 02:21.302
21 Roman M. 02:04.976 5 6 02:05.028
22 Paweł G. 02:04.167 4 5 02:05.968
23 Kamil S. 02:10.176 3 6 02:11.781
24 Marcin W. 02:03.668 5 6 02:07.806
25 Konrad J. 02:14.463 1 3 05:17.696
26 Stanisław C. 02:11.618 6 6 02:11.618
27 Ascol S. 02:07.617 2 5 02:09.423
28 Stadler M. 02:02.742 6 6 02:02.742
29 Michał G. 02:04.984 2 5 02:05.002
30 Anita D. 02:16.994 2 3 02:19.769
31 Bartłomiej O. 02:09.490 4 6 02:10.577
32 Tomasz B. 02:12.603 2 3 02:15.789
33 Hubert C. 02:11.799 5 5 02:11.799
34 Romuald S. 02:05.106 3 3 02:05.106
35 Krzysztof Ł. 02:22.393 5 6 02:23.608
36 Gordon R. 02:19.242 4 4 02:19.242

DAY 1 - PART 2, D5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Bartłomiej O. 02:22.822 2 2 02:22.822
2 Marcin D. 02:15.536 2 2 02:15.536
3 Anna W. 02:59.722 1 1 02:59.722
4 Patryk B. 02:12.730 3 3 02:12.730
5 Piotr G. 02:09.745 1 2 02:21.956
6 Paweł F. 02:05.998 3 3 02:05.998
7 Konrad M. 02:16.359 2 3 02:16.405
8 Łukasz B. 02:09.425 3 3 02:09.425
9 Grieger T. 02:21.708 1 2 02:22.840
10 Andrzej S. 02:03.815 3 3 02:03.815
11 Kamil S. 02:00.244 3 3 02:00.244
12 Dariusz P. 02:09.370 2 3 02:11.142
13 Brandenburg V. 02:16.950 2 3 02:18.740
14 Jakub C. 02:07.012 1 2 02:10.611
15 Paweł S. 02:11.120 2 3 02:11.542
16 Dariusz N. 02:11.623 3 3 02:11.623
17 Scherff C. 02:14.172 2 3 02:16.582
18 Jakub M. 02:15.319 1 3 02:17.009
19 Kamil M. 02:14.079 1 2 02:14.971
20 Grzegorz G. 02:07.509 2 3 02:16.400
21 Roman M. 02:03.025 3 3 02:03.025
22 Paweł G. 02:06.458 3 3 02:06.458
23 Kamil S. 02:13.066 1 3 02:15.523
24 Marcin W. 02:05.192 2 2 02:05.192
25 Konrad J. 02:07.617 2 2 02:07.617
26 Stanisław C. 02:12.723 1 3 02:15.183
27 Stadler M. 02:07.461 2 2 02:07.461
28 Michał G. 02:05.717 3 3 02:05.717
29 Bartłomiej O. 02:08.357 2 3 02:13.710
30 Tomasz B. 02:10.657 3 3 02:10.657
31 Hubert C. 02:18.768 1 3 02:18.951
32 Krzysztof Ł. 02:20.839 2 3 02:21.150
33 Gordon R. 02:23.242 2 2 02:23.242

DAY 1 - PART 2, D6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Bartłomiej O. 02:21.170 3 4 02:23.585
2 Marcin D. 02:07.201 4 4 02:07.201
3 Anna W. 02:53.973 2 3 02:55.210
4 Patryk B. 02:13.232 4 4 02:13.232
5 Paweł F. 02:09.037 1 4 02:11.893
6 Konrad M. 02:15.501 2 4 02:18.267
7 Łukasz B. 02:11.002 3 4 02:11.061
8 Grieger T. 02:15.539 4 4 02:15.539
9 Andrzej S. 02:04.774 4 5 02:05.110
10 Kamil S. 01:58.371 4 5 02:05.525
11 Dariusz P. 02:10.607 3 5 02:13.063
12 Brandenburg V. 02:13.569 5 5 02:13.569
13 Jakub C. 02:01.140 5 5 02:01.140
14 Paweł S. 02:07.778 5 5 02:07.778
15 Dariusz N. 02:04.097 5 5 02:04.097
16 Scherff C. 02:12.424 4 4 02:12.424
17 Jakub M. 02:21.654 4 4 02:21.654
18 Kamil M. 02:10.464 4 4 02:10.464
19 Grzegorz G. 02:04.512 5 5 02:04.512
20 Roman M. 02:02.211 4 5 02:05.222
21 Paweł G. 02:04.062 4 4 02:04.062
22 Kamil S. 02:10.649 1 5 02:11.343
23 Marcin W. 02:12.512 3 4 02:14.554
24 Konrad J. 02:08.720 2 4 02:10.300
25 Stanisław C. 02:10.301 2 5 02:10.985
26 Ascol S. 02:07.123 4 4 02:07.123
27 Stadler M. 02:07.123 3 4 02:08.014
28 Michał G. 02:03.705 5 5 02:03.705
29 Bartłomiej O. 02:07.264 5 5 02:07.264
30 Tomasz B. 02:06.915 3 4 02:13.904
31 Hubert C. 02:16.927 3 4 02:18.630
32 Krzysztof Ł. 02:18.264 4 4 02:18.264
33 Gordon R. 02:14.431 2 4 02:15.607

DAY 2 - PART 1, A1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Andrzej M. 01:43.033 3 6 01:43.183
2 Piotr M. 01:45.970 4 8 01:46.595
3 Łukasz Ł. 01:51.159 2 2 01:51.159
4 Robert S. 01:46.154 3 5 01:47.313
5 Natalia K. 01:51.430 2 4 01:52.793
6 Adam Z. 01:48.552 6 7 01:51.939
7 Dennis H. 01:45.604 3 4 01:46.644
8 Grzegorz H. 01:41.959 3 6 02:08.735
9 Kryspin D. 01:49.471 4 4 01:49.471
10 Michał K. 01:46.432 3 6 01:50.191
11 Sylwester B. 01:47.274 5 7 01:50.559
12 Marek J. 01:48.322 4 6 01:48.667
13 Igor S. 01:47.611 6 6 01:47.611
14 Paweł G. 01:46.681 6 8 01:47.989
15 Jan D. 01:48.066 8 8 01:48.066
16 Paweł P. 01:47.291 7 7 01:47.291
17 Arkadiusz M. 01:46.991 3 3 01:46.991
18 Kamil K. 01:47.027 6 8 01:50.820
19 Galusinski K. 01:45.541 6 8 01:47.897
20 Dominik P. 01:49.234 2 4 01:49.310
21 Maciej C. 01:48.630 5 5 01:48.630
22 Michał W. 01:50.101 3 4 01:50.630
23 Tomasz W. 01:50.867 5 6 01:52.146
24 Mateusz C. 01:49.480 4 5 01:51.321
25 Krappig O. 01:44.522 5 8 01:45.530
26 Scherff M. 01:47.027 4 7 01:50.839
27 Marcel B. 01:50.757 4 6 01:57.617
28 Karol M. 01:48.396 4 6 04:33.725
29 Dawid S. 01:51.889 3 3 01:51.889
30 Karol S. 01:47.751 4 4 01:47.751
31 Kevin D. 01:48.067 7 7 01:48.067
32 Andreas D. 01:53.005 3 6 01:53.145
33 Damian P. 02:01.063 3 4 02:01.871
34 Mantas Š. 01:47.146 7 7 01:47.146
35 Szymon W. 01:49.960 4 6 01:51.730
36 Audrius M. 01:49.142 3 5 01:49.238

DAY 2 - PART 1, A2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Björn K. 01:49.391 2 6 01:50.302
2 Ralf K. 01:48.006 1 6 01:49.376
3 Andrzej M. 01:42.010 3 5 01:42.696
4 Piotr M. 01:45.277 6 6 01:45.277
5 Łukasz Ł. 01:47.896 4 6 01:49.831
6 Robert S. 01:46.211 5 5 01:46.211
7 Natalia K. 01:51.488 4 5 01:55.254
8 Adam Z. 01:47.102 4 4 01:47.102
9 Dennis H. 01:46.527 5 6 01:46.910
10 Grzegorz H. 01:41.705 3 5 01:42.244
11 Kryspin D. 01:46.592 3 4 01:47.653
12 Michał K. 01:44.827 6 6 01:44.827
13 Sylwester B. 01:47.071 3 4 04:17.155
14 Marek J. 01:48.050 4 6 01:49.875
15 Igor S. 01:48.101 1 5 01:50.677
16 Paweł G. 01:46.166 4 5 01:49.711
17 Jan D. 01:47.998 5 6 01:48.391
18 Paweł P. 01:45.726 5 6 01:53.822
19 Arkadiusz M. 01:46.697 5 6 01:48.731
20 Kamil K. 01:47.393 2 6 01:48.550
21 Galusinski K. 01:47.945 1 6 01:49.288
22 Dominik P. 01:50.437 4 4 01:50.437
23 Maciej C. 01:47.544 2 4 01:47.786
24 Michał W. 01:48.793 2 3 01:51.927
25 Tomasz W. 01:49.905 3 6 01:51.270
26 Mateusz C. 01:48.084 2 5 01:49.097
27 Krappig O. 01:45.235 6 6 01:45.235
28 Scherff M. 01:45.710 6 6 01:45.710
29 Marcel B. 01:49.176 6 6 01:49.176
30 Karol M. 01:45.967 4 6 01:46.958
31 Dawid S. 01:50.163 3 4 01:51.490
32 Karol S. 01:48.349 5 6 01:53.237
33 Kevin D. 01:47.291 6 6 01:47.291
34 Andreas D. 01:53.140 1 2 01:53.861
35 Damian P. 01:48.630 3 6 01:49.726
36 Mantas Š. 01:45.841 3 5 02:09.599
37 Szymon W. 01:47.910 6 6 01:47.910
38 Audrius M. 01:50.723 2 2 01:50.723

DAY 2 - PART 1, A3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Björn K. 01:49.511 3 7 01:56.929
2 Ralf K. 01:47.426 6 7 01:47.985
3 Andrzej M. 01:42.475 2 5 02:02.402
4 Piotr M. 01:43.597 6 8 01:45.920
5 Łukasz Ł. 01:46.442 4 6 01:46.490
6 Robert S. 01:45.475 7 7 01:45.475
7 Natalia K. 01:51.233 4 5 01:52.638
8 Adam Z. 01:43.742 5 9 02:12.156
9 Dennis H. 01:44.372 4 4 01:44.372
10 Grzegorz H. 01:40.219 9 10 01:41.368
11 Kryspin D. 01:45.462 8 8 01:45.462
12 Michał K. 01:43.187 9 9 01:43.187
13 Sylwester B. 01:45.151 6 8 01:46.437
14 Marek J. 01:47.080 6 7 01:53.748
15 Igor S. 01:46.006 8 8 01:46.006
16 Paweł G. 01:46.336 8 8 01:46.336
17 Jan D. 01:45.857 8 9 01:46.082
18 Paweł P. 01:44.903 4 8 01:45.803
19 Arkadiusz M. 01:46.899 7 7 01:46.899
20 Kamil K. 01:47.692 1 1 01:47.692
21 Galusinski K. 01:45.554 5 6 01:47.694
22 Michał W. 01:47.261 6 6 01:47.261
23 Tomasz W. 01:49.246 4 4 01:49.246
24 Mateusz C. 01:45.747 6 7 01:48.898
25 Krappig O. 01:42.624 4 6 01:43.290
26 Scherff M. 01:45.426 2 8 01:49.177
27 Marcel B. 01:48.190 8 8 01:48.190
28 Karol M. 01:45.213 6 8 01:46.519
29 Karol S. 01:46.076 3 5 01:47.835
30 Kevin D. 01:46.981 7 8 01:48.368
31 Damian P. 01:49.050 2 2 01:49.050
32 Szymon W. 01:48.661 2 6 01:49.557
33 Audrius M. 01:48.257 3 4 01:49.975

DAY 2 - PART 1, B1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Krzysztof M. 01:50.134 5 6 01:54.086
2 Marcin K. 01:52.615 2 3 01:53.073
3 Przemyslaw Z. 01:51.329 6 6 01:51.329
4 Mateusz M. 01:51.046 6 8 01:52.730
5 Wojciech K. 01:53.924 5 8 01:54.746
6 Piotr C. 01:50.684 2 4 01:50.769
7 Wojciech P. 01:55.345 3 3 01:55.345
8 Damian J. 01:54.890 8 8 01:54.890
9 Alexander T. 01:51.149 6 8 01:52.337
10 Nikodem S. 01:53.138 3 3 01:53.138
11 Damian D. 01:49.754 3 3 01:49.754
12 Jarosław H. 01:55.595 1 2 01:55.821
13 Tobiasz M. 01:51.611 7 7 01:51.611
14 Tymon B. 01:53.192 6 7 01:57.115
15 Christian G. 01:50.443 6 8 01:56.018
16 Björn K. 01:51.023 4 7 01:54.457
17 Ralf K. 01:50.195 4 5 01:50.266
18 Jakub M. 01:51.615 5 5 01:51.615
19 Rafał S. 01:53.315 6 7 02:01.501
20 Yusuf K. 01:53.304 6 6 01:53.304
21 Karol S. 01:51.211 7 7 01:51.211
22 Patryk Z. 01:51.694 4 6 01:53.038
23 Tomasz K. 01:54.092 6 7 01:54.464
24 Zbigniew S. 01:53.726 3 5 01:54.661
25 Michael S. 01:51.717 5 6 01:52.032
26 Robertas Z. 01:53.700 5 5 01:53.700
27 Martin S. 01:52.203 2 7 01:54.920
28 Anna G. 01:53.254 3 4 01:53.735
29 Tomasz Ś. 01:52.634 6 7 01:54.323
30 Piotr Ł. 01:54.102 4 5 01:55.820
31 Daniel S. 01:50.022 3 4 01:50.249
32 Grzegorz J. 01:54.795 2 3 01:57.215
33 Patryk K. 01:49.934 4 5 01:50.728
34 Patyk S. 01:51.965 2 4 01:53.395
35 Sebastian J. 01:54.600 6 6 01:54.600
36 Łukasz J. 01:55.657 3 5 01:57.636
37 Jarosław K. 01:50.134 4 4 01:50.134
38 Paweł K. 01:54.837 3 6 01:58.339
39 Martin G. 01:53.598 4 5 01:54.974
40 Mateusz T. 01:53.831 5 5 01:53.831

DAY 2 - PART 1, B2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Krzysztof M. 01:48.943 6 7 01:50.414
2 Marcin K. 01:49.068 1 3 01:55.679
3 Przemyslaw Z. 01:50.492 3 5 01:51.352
4 Mateusz M. 01:48.784 2 7 01:49.992
5 Wojciech K. 01:51.633 3 6 01:54.647
6 Piotr C. 01:48.142 4 5 01:57.978
7 Wojciech P. 01:58.930 1 2 02:10.623
8 Damian J. 01:53.139 4 8 01:54.674
9 Alexander T. 01:50.527 5 6 01:50.995
10 Nikodem S. 01:49.795 4 6 01:50.084
11 Damian D. 01:48.163 1 6 01:48.304
12 Jarosław H. 01:52.828 3 3 01:52.828
13 Tobiasz M. 01:50.222 7 8 01:52.871
14 Tymon B. 01:52.282 2 6 01:52.634
15 Christian G. 01:49.445 5 7 01:51.520
16 Jakub M. 01:47.823 4 4 01:47.823
17 Rafał S. 01:50.893 7 8 01:50.922
18 Yusuf K. 01:53.877 4 4 01:53.877
19 Karol S. 01:48.378 4 4 01:48.378
20 Patryk Z. 01:50.735 7 7 01:50.735
21 Tomasz K. 01:54.463 7 7 01:54.463
22 Zbigniew S. 01:50.494 7 7 01:50.494
23 Michael S. 01:49.639 7 8 01:51.731
24 Robertas Z. 01:51.406 6 6 01:51.406
25 Martin S. 01:48.780 6 8 01:49.176
26 Anna G. 01:50.739 1 4 01:50.768
27 Tomasz Ś. 01:52.120 4 8 01:54.413
28 Piotr Ł. 01:52.379 7 7 01:52.379
29 Daniel S. 01:50.194 6 7 02:05.883
30 Grzegorz J. 01:51.601 2 7 01:58.450
31 Patryk K. 01:49.201 3 6 01:50.149
32 Patyk S. 01:50.865 1 2 01:53.920
33 Sebastian J. 01:50.443 2 6 01:52.553
34 Łukasz J. 01:52.307 5 5 01:52.307
35 Jarosław K. 01:48.389 3 5 01:48.454
36 Paweł K. 01:53.030 5 6 01:54.343
37 Martin G. 01:48.288 2 4 01:49.574
38 Mateusz T. 01:53.309 2 5 04:21.469

DAY 2 - PART 1, B3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Krzysztof M. 01:48.491 4 7 01:49.235
2 Marcin K. 01:49.552 4 4 01:49.552
3 Przemyslaw Z. 01:50.328 3 5 01:52.723
4 Mateusz M. 01:50.341 4 7 01:51.245
5 Wojciech K. 01:53.035 2 6 01:53.776
6 Piotr C. 01:48.757 1 3 01:49.070
7 Wojciech P. 01:54.745 1 4 01:59.893
8 Damian J. 01:53.428 4 6 01:54.242
9 Alexander T. 01:49.302 3 5 01:49.626
10 Nikodem S. 01:50.854 5 5 01:50.854
11 Damian D. 01:47.063 4 7 01:48.724
12 Jarosław H. 01:49.243 2 3 01:54.222
13 Tobiasz M. 01:50.036 4 6 01:52.799
14 Tymon B. 01:51.380 5 7 01:55.667
15 Christian G. 01:50.300 6 7 01:51.701
16 Jakub M. 01:50.786 1 3 01:52.460
17 Rafał S. 01:51.251 3 6 01:51.399
18 Yusuf K. 01:52.621 5 5 01:52.621
19 Karol S. 01:49.051 4 5 01:53.831
20 Patryk Z. 01:50.321 5 5 01:50.321
21 Tomasz K. 01:53.828 4 4 01:53.828
22 Zbigniew S. 01:51.178 6 6 01:51.178
23 Michael S. 01:48.689 5 5 01:48.689
24 Robertas Z. 01:52.785 4 5 01:53.486
25 Martin S. 01:47.258 7 7 01:47.258
26 Anna G. 01:50.876 4 4 01:50.876
27 Tomasz Ś. 01:53.057 7 7 01:53.057
28 Piotr Ł. 01:52.125 6 6 01:52.125
29 Daniel S. 01:50.599 5 5 01:50.599
30 Grzegorz J. 01:49.412 4 5 01:50.094
31 Patryk K. 01:50.661 5 5 01:50.661
32 Patyk S. 01:52.118 1 3 01:52.654
33 Sebastian J. 01:49.088 4 6 01:50.614
34 Łukasz J. 01:52.888 4 6 01:53.722
35 Jarosław K. 01:47.168 5 6 01:47.813
36 Paweł K. 01:55.762 2 4 01:58.552
37 Martin G. 01:49.380 2 5 01:52.723
38 Mateusz T. 01:52.208 2 4 01:52.242

DAY 2 - PART 1, C1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rafał S. 01:58.491 4 4 01:58.491
2 Mikołaj M. 01:56.848 7 7 01:56.848
3 Bartosz B. 01:59.782 4 6 02:01.912
4 Tomasz B. 01:59.217 1 7 02:05.002
5 Darius G. 01:59.083 7 7 01:59.083
6 Michał B. 01:59.119 7 7 01:59.119
7 Jakub O. 01:56.338 5 7 02:01.443
8 Piotr W. 01:56.210 5 7 01:58.136
9 Krzysztof W. 01:57.280 4 5 01:59.191
10 Sławek L. 01:58.903 6 6 01:58.903
11 Zygmunt R. 02:01.451 3 4 02:01.596
12 Kamil S. 01:59.111 6 6 01:59.111
13 Kamil S. 02:12.195 5 6 02:13.452
14 Bartosz G. 01:57.938 5 5 01:57.938
15 Łukasz D. 01:56.378 5 5 01:56.378
16 Bartosz M. 01:58.050 6 6 01:58.050
17 Borys R. 02:04.849 3 3 02:04.849
18 Stanisław C. 02:09.284 3 6 02:10.738
19 Jacek P. 02:11.340 2 4 02:11.659
20 Łukasz G. 01:56.531 5 5 01:56.531
21 Jacek W. 02:04.014 5 5 02:04.014
22 Michał P. 02:00.751 2 6 02:05.652
23 Piotr D. 01:55.458 6 6 01:55.458
24 Piotr S. 02:03.779 2 6 02:04.807
25 Andreas V. 02:02.892 5 6 02:03.313
26 Zbigniew F. 02:01.822 3 6 02:04.342
27 Marcin S. 02:04.199 1 6 02:04.542
28 Krappig M. 01:59.206 4 6 02:04.351
29 Cezary W. 02:00.044 3 5 02:00.865
30 Faris N. 01:58.900 5 5 01:58.900
31 Michał P. 02:06.097 5 5 02:06.097
32 Dawid K. 01:58.741 4 4 01:58.741

DAY 2 - PART 1, C2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Anita D. 02:07.208 5 6 02:10.720
2 Rafał S. 01:53.773 6 6 01:53.773
3 Mikołaj M. 01:55.482 3 6 01:57.092
4 Bartosz B. 02:00.324 4 6 02:00.591
5 Tomasz B. 01:53.675 2 3 01:55.248
6 Darius G. 01:57.594 5 6 02:01.255
7 Michał B. 01:59.131 2 6 01:59.741
8 Jakub O. 01:55.265 4 7 01:57.209
9 Piotr W. 01:55.061 6 6 01:55.061
10 Krzysztof W. 01:57.347 6 6 01:57.347
11 Sławek L. 01:56.069 6 6 01:56.069
12 Zygmunt R. 01:56.654 6 7 01:57.789
13 Kamil S. 01:56.120 6 6 01:56.120
14 Kamil S. 02:10.666 2 5 02:13.179
15 Bartosz G. 01:55.646 1 7 01:57.892
16 Łukasz D. 01:53.465 6 6 01:53.465
17 Bartosz M. 01:56.464 5 5 01:56.464
18 Borys R. 02:01.837 2 4 02:03.107
19 Stanisław C. 02:07.326 5 6 02:11.200
20 Jacek P. 01:59.546 6 6 01:59.546
21 Łukasz G. 01:56.130 3 4 01:58.337
22 Jacek W. 02:01.059 2 4 02:04.908
23 Michał P. 01:52.464 3 7 01:55.225
24 Piotr D. 01:56.050 2 6 01:56.161
25 Piotr S. 01:58.510 1 6 02:01.387
26 Andreas V. 01:58.199 5 5 01:58.199
27 Zbigniew F. 01:56.441 6 6 01:56.441
28 Marcin S. 02:00.707 6 6 02:00.707
29 Krappig M. 01:58.482 3 4 01:59.338
30 Cezary W. 01:55.159 4 6 01:55.573
31 Faris N. 01:58.357 5 5 01:58.357
32 Michał P. 01:57.747 5 6 01:57.931
33 Dawid K. 01:57.498 4 4 01:57.498
34 Patryk K. 02:12.745 5 5 02:12.745
35 Jakub C. 02:04.471 2 3 02:05.100

DAY 2 - PART 1, C3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Anita D. 02:04.752 5 6 02:04.983
2 Rafał S. 01:53.513 4 4 01:53.513
3 Mikołaj M. 01:53.860 3 6 01:55.030
4 Bartosz B. 01:59.544 7 7 01:59.544
5 Darius G. 01:56.145 7 7 01:56.145
6 Michał B. 01:58.282 6 6 01:58.282
7 Jakub O. 01:58.388 2 6 02:04.378
8 Piotr W. 01:55.432 7 7 01:55.432
9 Krzysztof W. 01:55.507 4 5 01:58.797
10 Sławek L. 01:54.513 6 7 01:54.566
11 Zygmunt R. 01:55.639 5 7 01:56.579
12 Kamil S. 01:55.948 5 7 01:59.172
13 Kamil S. 02:11.584 4 6 02:12.672
14 Bartosz G. 01:54.415 1 7 02:00.124
15 Łukasz D. 01:55.951 3 4 01:57.366
16 Borys R. 02:01.833 2 3 02:02.989
17 Stanisław C. 02:10.679 6 6 02:10.679
18 Jacek P. 01:59.202 4 6 01:59.272
19 Łukasz G. 01:55.515 4 4 01:55.515
20 Jacek W. 01:59.757 3 5 02:06.323
21 Michał P. 01:51.345 4 7 01:53.692
22 Piotr D. 01:56.745 1 4 02:01.064
23 Piotr S. 01:58.004 6 6 01:58.004
24 Andreas V. 01:57.865 6 6 01:57.865
25 Zbigniew F. 01:57.435 5 6 01:57.748
26 Marcin S. 02:03.249 6 6 02:03.249
27 Krappig M. 01:59.783 4 7 02:06.197
28 Cezary W. 01:52.535 7 7 01:52.535
29 Faris N. 01:58.557 2 5 01:58.732
30 Michał P. 01:55.566 1 6 01:56.909
31 Dawid K. 01:57.978 3 6 01:58.688
32 Jakub C. 02:01.886 4 4 02:01.886

DAY 2 - PART 1, D1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rafał M. 02:01.788 5 6 02:07.282
2 Paweł S. 02:10.660 4 4 02:10.660
3 Rafal J. 02:02.887 6 6 02:02.887
4 Brandenburg V. 02:17.893 6 6 02:17.893
5 Marcin D. 02:06.618 3 6 02:06.990
6 Roman M. 02:08.598 4 4 02:08.598
7 Patryk B. 02:08.176 6 6 02:08.176
8 Bartłomiej O. 02:19.182 6 6 02:19.182
9 Tomasz B. 02:08.712 3 4 02:10.804
10 Kamil M. 02:09.222 6 6 02:09.222
11 Szymon G. 02:04.087 5 6 02:06.255
12 Dariusz P. 02:08.839 6 6 02:08.839
13 Dariusz N. 02:05.808 4 6 02:06.664
14 Konrad M. 02:20.597 5 6 02:22.417
15 Jakub M. 02:20.552 6 6 02:20.552
16 Scherff C. 02:15.871 6 6 02:15.871
17 Anna W. 02:53.623 5 5 02:53.623
18 Michał G. 02:02.314 6 6 02:02.314
19 Stadler M. 02:10.444 5 6 02:15.009
20 Zdzisław Ł. 02:10.560 6 6 02:10.560
21 Ascol S. 02:07.810 6 6 02:07.810
22 Marek Z. 02:11.163 5 6 02:13.792
23 Mateusz M. 02:00.924 6 6 02:00.924
24 Paweł G. 02:02.068 6 6 02:02.068
25 Grzegorz G. 02:01.884 6 6 02:01.884
26 Bartłomiej O. 02:08.683 6 6 02:08.683
27 Grieger T. 02:21.547 4 5 02:24.095
28 Łukasz B. 02:15.593 5 6 02:18.050
29 Paweł F. 02:09.563 6 6 02:09.563
30 Hubert C. 02:19.715 3 5 02:20.475
31 Konrad J. 02:07.531 5 5 02:07.531
32 Marcin W. 02:13.208 5 5 02:13.208
33 Anita D. 02:11.554 3 4 02:23.093
34 Krzysztof Ł. 02:27.759 1 1 02:27.759

DAY 2 - PART 1, D2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rafał M. 02:02.034 4 4 02:02.034
2 Paweł S. 02:09.163 4 4 02:09.163
3 Rafal J. 02:00.723 4 4 02:00.723
4 Brandenburg V. 02:17.245 1 3 02:19.247
5 Marcin D. 02:02.364 4 4 02:02.364
6 Roman M. 02:05.661 4 4 02:05.661
7 Patryk B. 02:07.636 4 4 02:07.636
8 Bartłomiej O. 02:16.523 4 4 02:16.523
9 Tomasz B. 02:07.247 3 4 02:08.363
10 Kamil M. 02:05.418 4 4 02:05.418
11 Szymon G. 01:59.795 2 4 02:01.509
12 Dariusz P. 02:03.940 4 4 02:03.940
13 Dariusz N. 02:03.516 4 4 02:03.516
14 Konrad M. 02:19.707 3 3 02:19.707
15 Jakub M. 02:20.082 1 3 02:20.539
16 Scherff C. 02:17.587 4 4 02:17.587
17 Anna W. 02:45.547 1 3 02:47.001
18 Michał G. 01:58.889 4 4 01:58.889
19 Stadler M. 02:04.441 4 4 02:04.441
20 Zdzisław Ł. 02:10.395 1 3 02:12.647
21 Ascol S. 02:10.288 1 1 02:10.288
22 Marek Z. 02:09.015 4 4 02:09.015
23 Mateusz M. 01:58.344 2 4 02:03.402
24 Paweł G. 01:59.808 4 4 01:59.808
25 Grzegorz G. 02:00.657 4 4 02:00.657
26 Bartłomiej O. 02:03.844 1 4 02:04.364
27 Łukasz B. 02:08.127 1 4 02:11.291
28 Paweł F. 02:01.379 4 4 02:01.379
29 Hubert C. 02:08.694 4 4 02:08.694
30 Konrad J. 02:14.996 2 2 02:14.996
31 Marcin W. 02:07.287 2 2 02:07.287
32 Krzysztof Ł. 02:19.236 1 3 02:21.228
33 Piotr M. 02:22.638 1 3 02:24.878

DAY 2 - PART 1, D3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rafał M. 02:03.479 5 5 02:03.479
2 Paweł S. 02:06.808 6 6 02:06.808
3 Rafal J. 02:00.829 2 4 02:22.077
4 Brandenburg V. 02:15.796 5 6 02:15.969
5 Marcin D. 02:00.864 2 6 02:04.859
6 Roman M. 02:02.631 4 5 02:04.181
7 Patryk B. 02:04.785 5 6 02:05.667
8 Bartłomiej O. 02:09.510 6 6 02:09.510
9 Tomasz B. 02:06.855 3 6 02:17.629
10 Kamil M. 02:05.099 6 6 02:05.099
11 Szymon G. 01:56.835 3 6 01:58.335
12 Dariusz P. 02:07.391 5 6 02:08.384
13 Konrad M. 02:13.235 5 5 02:13.235
14 Jakub M. 02:16.090 1 6 02:16.264
15 Scherff C. 02:16.518 5 5 02:16.518
16 Anna W. 02:42.727 3 4 02:43.712
17 Michał G. 01:58.972 5 6 02:02.011
18 Stadler M. 02:02.722 6 6 02:02.722
19 Zdzisław Ł. 02:11.437 5 5 02:11.437
20 Ascol S. 02:05.233 4 6 02:07.650
21 Marek Z. 02:02.572 4 6 02:06.811
22 Mateusz M. 01:58.025 3 6 02:04.694
23 Paweł G. 02:00.202 6 6 02:00.202
24 Grzegorz G. 01:58.958 2 6 02:04.815
25 Bartłomiej O. 02:02.144 3 6 02:03.659
26 Grieger T. 02:16.102 5 5 02:16.102
27 Łukasz B. 02:07.203 3 6 02:08.325
28 Paweł F. 02:01.101 2 6 02:08.586
29 Hubert C. 02:04.241 4 6 02:07.100
30 Konrad J. 02:10.583 1 3 02:12.551
31 Marcin W. 02:05.683 2 4 02:17.194
32 Krzysztof Ł. 02:17.175 6 6 02:17.175
33 Piotr M. 02:19.795 3 4 02:20.710

DAY 2 - PART 2, OPEN TRACK

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Anna W. 02:15.740 10 11 35:47.030
2 Ascol S. 02:10.895 6 12 02:12.416
3 Paweł F. 02:05.936 12 13 02:07.712
4 Rafał S. 01:52.077 9 10 01:52.253
5 Darius G. 02:02.254 13 14 02:02.592
6 Krzysztof W. 02:05.114 3 6 07:53.201
7 Kamil S. 02:00.436 27 28 02:00.486
8 Bartosz G. 02:03.308 18 19 02:08.244
9 Łukasz G. 00:28.860 5 7 01:57.763
10 Michał P. 00:22.233 6 11 02:01.813
11 Wojciech P. 01:56.437 12 12 01:56.437
12 Damian J. 01:54.768 11 11 01:54.768
13 Björn K. 01:53.284 11 13 01:55.199
14 Ralf K. 01:50.643 2 3 01:56.075
15 Zbigniew S. 01:51.413 15 15 01:51.413
16 Tomasz Ś. 01:55.730 20 21 01:59.205
17 Piotr Ł. 01:51.606 33 34 01:51.691
18 Patryk K. 02:24.283 1 2 22:13.498
19 Patyk S. 01:52.251 3 3 01:52.251
20 Martin G. 01:48.296 23 25 01:56.006
21 Robert S. 01:47.029 16 21 01:49.313
22 Michał K. 01:42.859 33 34 01:43.712
23 Sylwester B. 01:45.573 17 17 01:45.573
24 Marek J. 01:49.084 3 4 01:51.569
25 Jan D. 01:46.674 16 23 01:47.270
26 Galusinski K. 01:47.511 6 12 01:54.539
27 Tomasz W. 01:52.540 2 2 01:52.540
28 Mateusz C. 01:49.587 7 9 01:50.466
29 Marcel B. 01:50.652 17 17 01:50.652
30 Karol M. 14:12.198 1 1 14:12.198
31 Karol S. 01:46.418 12 13 01:47.307
32 Kevin D. 01:46.739 20 27 01:46.969
33 Damian P. 01:50.497 6 6 01:50.497