Track Day @Silesia Ring 2020

Silesia Ring

Birželio 20 d., 08:59 –
Birželio 21 d., 18:00
€270.00
Birželio 20 d.
09:00 – 18:00
€135.00 €125.00
iki 2020-06-19
Birželio 21 d.
09:00 – 18:00
€145.00 €125.00
iki 2020-01-31